Yuk Kenali Lingkungan Hidup Kita, Mulai Dari Komposisi Sampai Faktor-Faktornya

Area hidup ialah tempat untuk insan hidup buat melaksanakan seluruh kegiatan. Area hidup yang baik merupakan area hidup yang aman, bersih serta nyaman dan terdapatnya aman dampingi pemeluk berkeyakinan. Area hidup mempunyai kedudukan yang amat besar buat hidup orang serta insan hidup yang lain.

Area hidup terdiri dari bagian- bagian selaku selanjutnya ini:

1. Bagian biotik ialah bagian yang hidup di area sesuatu tempat semacam, orang, binatang atau belukar.

2. Bagian abiotik bagian yang tidak hidup, bagian ini tidak beranjak, semacam ilustrasinya, barang- brang yang dipunyai oleh orang yang lazim dipakai tiap hari ataupun barang yang lain, setelah itu semacam air, tanah serta batu, dan hawa yang kita meminum tiap harinya serta sinar mentari yang kita rasakan panasnya.

Linkungan hidup terdiri dari:

1. Area hidup natural ialah area yang tercipta dari alam yang terdiri pangkal alam serta ekosistem yang terdapat di dalamnya, ataupun dari bermacam cara alami. Area hidup ini belum terserang aduk tangan dari orang. Sedang natural dari alam.

2. Area hidup ciptaan orang ataupun area hidup arahan. Area ini ialah hasil dari ciptaan orang dan dibantu dengan teknologi yang mordern atau mutahir ataupun yang simpel.

3. Area hidup sosial

Area hidup ini tercipta sebab terdapatnya interaksi sosial pada kehidupan masyrakat. Area hidup ini ialah interaksi antara orang yang satu dengan orang yang yang lain.

Terdapat sebagian aspek yang dapat pengaruhi area hidup.

1. Aspek Geografi

Aspek geografi ini dapat berbentuk hawa yang terdapat di alam umumnya, buat hawa khusus dapat menghalangi aktivitas orang buat beraktifitas, semacam hawa ekstrim hujan angin besar. Kedua tingkatan kesuburan tanah, buat tanah yang produktif hendak mempunyai angka yang jauh lebih besar, bila tingkatan kesuburannya baik berarti tanah ini dapat dijadikan tanah pertanian. Abrasi, abrasi yang terjalin dapat mengganggu area.

2. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial yang terdapat dimasyarakat terdiri dari sikap warga yang dapat mensupport angka yang baik dimasyarakat dan energi bawa dari area yang baik pula. Tingkatan teknologi, ini dapat pengaruhi gimana area di masryarakat itu dapat bertambah ataupun menyusut dari teknologi yang terdapat di warga. Tingkatan wawasan dimasyarakat yang dapat mensupport angka di linkungan tempat bermukim di warga.

Melestarikan area hidup butuh terdapatnya pemahaman dari warga buat melestarikannya.